פרק ראשון מתוך עד האופק2 !!!

"הלו, את!" צעק סער בגסות. הוא הנמיך את החבילה הכבדה שהחזיק והניח אותה על הארץ, ומיהר אל הבחורה הגבוהה שעמדה עם הגב אליו בקצה השביל המוליך מביתו החוצה. אין לי כוח לזה עכשיו, הוא חשב. להתעמת עם אנשים מעצבנים על הבוקר. עוד מעט אימא מגיעה הביתה לאסוף אותי מפה אל הפנימייה, ועוד לא גמרתי לארוז … המשך פרק ראשון מתוך עד האופק2 !!!